Email: kimyoga.dn@gmail.com | Hotline: 093 54 59 224 - 0908 880 841
Đào tạo HLV Yoga Bầu

Đào tạo HLV Yoga Bầu

Yoga tại câu lạc bộ với đa dạng các loại hình yoga: Hatha yoga, Astanga,
Vinyasa, Yin Yoga, Yoga bầu, Yoga trẻ em, Yoga phục hồi, Yin Yang yoga,
Yoga dụng cụ…

Trả lời

Close Menu