Email: kimyoga.dn@gmail.com | Hotline: 093 54 59 224 - 0908 880 841
Hạt mầm niềm vui

Hạt mầm niềm vui

“Khi gieo hạt mầm niềm vui mới, là đang xoá đi nỗi buồn ngày cũ. Khi gieo hạt mầm đau khổ mới, là đang xoá đi niềm vui đang có.”

Cuộc sống luôn là một sự lựa chọn, hoặc lựa chọn một hạt mầm niềm vui gieo vào nỗi buồn đang hiện hữu, hoặc chúng ta phải đi mãi trong nỗi buồn dài dằng dặc của mình.

Tôi muốn nói về hạt mầm niềm vui, chẳng phải tìm ở đâu xa, nó hiện hữu ở ngay trong chính nỗi buồn; khi cuộc sống mang đến một nỗi đau, nó luôn kèm theo trong đó một hạt mầm bình yên để con người chữa lành nỗi đau đó, nhưng chúng ta thường luôn nhìn mãi vào nỗi đau rồi không nhận ra.
Như khi chứng kiến một người thân mất đi, kèm theo nỗi đau chia li sinh tử là lời nhắc: cuộc sống là vô thường, tấm thân tứ đại là vô ngã, và cuộc đời chỉ là những câu chuyện duyên sinh.
Những lời nhắc đó là chiếc mầm bình yên, nếu nuôi được những chiếc mầm đó lớn, chúng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc, để chúng ta không còn bị chao đảo khi phải chứng kiến những cuộc chia li sinh tử ngày mai.

Hôm nay, người có muốn dốc lòng làm một việc gì để ngày mai của mình sẽ phải cảm ơn chính mình ngày xưa không?
– Cuộc sống nhìn từ ô cửa thiền –

Trả lời

Close Menu